Đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh và đường lối ngoại giao vì dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ và là Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nên một nền ngoại giao, với một phong cách và nghệ thuật đặc sắc.

Như chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và trên cương vị vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ và là Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nên một nền ngoại giao, với một phong cách và nghệ thuật đặc sắc.

 

Trong một thế giới đang biến động không ngừng, với những cơ hội và thách thức chưa từng có như hiện nay thì tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh sẽ luôn là nền tảng, hành trang cho các hoạt động đối ngoại. Để ngoại giao Việt Nam ngày càng phát huy vai trò là một mặt trận tiên phong của mình; góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×