Đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh và những tư duy đặc biệt trong về sử dụng cán bộ

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung là những phẩm chất cần và đủ của người cán bộ, đảng viên hôm nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tư tưởng đặc biệt trong sử dụng nhân tài vì lợi ích quốc gia. Cụ thể tư tưởng đó của Người là như thế nào? Và ngày nay chúng ta cần làm gì để học Bác trong việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung? Đây chính là nội dung Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II sẽ trao đổi với chúng ta trong chương trình hôm nay.

 

HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG TƯ DUY ĐĂC BIỆT VỀ SỬ DỤNG CÁN BỘ

Có thể nói, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung là những phẩm chất cần và đủ, có quan hệ chặt chẽ với nhau và là một chỉnh thể trong nhân cách của người cán bộ, đảng viên hôm nay. Hy vọng, quy định về chính sách khuyến khích và cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám” sẽ tạo nên phong trào đột phá, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong toàn xã hội; thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×