Đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc giải phóng phụ nữ và những gợi mở cho hôm nay

Khách mời: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên ; Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng; Học viện Chính trị Khu vực II

Theo Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ là công việc của toàn Đảng, toàn xã hội và của nhân dân, giải phóng phụ nữ đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông; phụ nữ còn phải được học văn hóa, được giáo dục - đào tạo thành những công dân chủ nghĩa xã hội. Giải phóng phụ nữ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp giải phóng của cách mạng. Để cho phụ nữ có quyền bình đẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cần đưa phụ nữ vào các hoạt động chính trị, xã hội, vì đó là hai môi trường thuận lợi để phụ nữ khẳng định, phát huy khả năng vốn có của mình. Muốn làm được như vậy trước hết phải tôn trọng, quan tâm đến phụ nữ, chú ý đến tính đặc thù của phụ nữ. Đồng thời phải thực hiện sự phân công sắp xếp lại lao động xã hội, tổ chức lại đời sống để phụ nữ có thời gian học tập và tham gia công tác xã hội. Tất cả những biện pháp đó phải được thể chế hóa bằng pháp luật. Người cho rằng, sự nghiệp giải phóng phụ nữ không dừng lại ở lý luận, tư tưởng mà quan trọng hơn là phải bằng những giải pháp, chính sách cụ thể tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội đem lại quyền lợi vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×