Thời sự Bình Dương

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân bằng cách nào?

Mặc dù luợng vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương chỉ bằng 30% luợng vốn đầu tư FDI (ước tổng vốn hơn 190.000 tỷ đồng), song khu vực kinh tế này đang đóng góp từ 30-35% GDP của địa phương. Tuy vậy hiện nay khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dươ

Khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương hiện có hơn 26.000 doanh nghiệp đang họat động, ước tổng vốn hơn 190.000 tỷ đồng, tương đuơng 9 tỷ USD.Mặc dù luợngvốn đầu tư chỉ bằng 30% luợng vốn đầu tư FDI song khu vực kinh tế này đang đóng góp từ 30-35% GDP của địa phương. Tuy vậy hiện nay khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương vẫn còn gặp một số khó khăn,cần đuợc tháo gỡ.

Công ty cổ phần tôn Đại Thiên lộc là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép lá mạ hàng đầu Việt Nam, hàng năm đơn vị đạt sản luợng tiêu thụ khỏang 300.000 tấn với doanh thu uớc hơn 4000 tỷ đồng.Trong số này có 30% sản lượng xuất khẩu. Tuy vậy công ty đang gặp khó khăn ở cả 2 thị trường. Cụ thể ở thị trường nội địa, Do Việt Nam chưa  thực hiện đồng bộ các hàng rào kỹ thuật phòng vệ thương mại để giảm thiệt  hại cho doanh nghiệp do tình trạng bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu từ nuớc ngòai. Đối với thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá nếu sản luợng xuất khẩu tăng mạnh. Đây là yếu tố không công bằng trong quan hệ ngọai thương quốc tế. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp tư nhân đang làm hàng xuất khẩu.

 Một đặc điểm chung của các doanh nghiệp trong nước là thời gian họat động chưa dài, chủ yếu đuợc thành lập trong hơn 30 năm đổi mới đất nuớc, hơn 95% có qui mô vừa và nhỏ, với số vốn phổ biến tử 5-10 tỷ đồng/đơn vị. Để đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh trong xu thế hội nhập, nâng cao chất luợng hoặc đa dạng hóa sản phẩm, doanh nghiệp tư nhân thường sử dụng kênh vốn ngân hàng làm đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, dù ở mức thấp nhất thì mức lãi suất ở nuớc ta vẫn cao hơn các Quốc gia trong khu vực từ 1 đến 1,5 lần.  Điều này đã tạo một áp lực rất lớn cho doanh nghiệp trong việc cân đối giá thành, để đáp ứng điều kiện cạnh tranh và có lãi.

Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Đảng ta nhấn mạnh: Trong thời gian tớitòan hệ thống chính trị phải thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực…Hy vọng những giải pháp này sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tư nhân ở nuớc ta nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng và kinh tế tư nhân  sẽ thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×