Thời sự Bình Dương

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cầu nối giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp và ngành quản lý

Tai Bình Dương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thành lập từ 8/2002. Hoạt động của hội đã giúp người tiêu dùng ý thức hơn về vai trò và quyền lợi của mình.

Tai Bình Dương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thành lập từ 8/2002. Hoạt động của hội đã giúp người tiêu dùng ý thức hơn về vai trò và quyền lợi của mình.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×