Thời sự Bình Dương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ 23 khóa XI (Mở rộng)

Sáng 6/12, Huyện ủy Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23, khóa XI mở rộng.

Sáng 6/12, Huyện ủy Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23, khóa XI mở rộng. Đến dự có đồng chí Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong năm 2018, Ban thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…được thực hiện tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN của địa phương. Trong năm, đảng bộ huyện đã phát triển được 142 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao; nâng tổng số đảng viên hiện có lên 2.129 đảng viên.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt triên 2 ngàn 200 tỷ đồng, tăng 3,94%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 12,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 2.200 tỷ; tổng thu ngân sách đạt trên 928 tỷ đồng, đạt trên 126% dự toán tỉnh giao và 115% dự toán HĐND thông qua.

Hội nghị đã thảo luận một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực của địa phương trong năm 2019 cũng như những năm tiếp theo. Đồng thời thông qua Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 55 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×