Thời sự Bình Dương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ 23 - Khóa IV (Mở rộng)

Sáng 4/12, Huyện ủy Phú Giáo tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 – khóa IV (mở rộng) năm 2018 đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sáng 4/12, Huyện ủy Phú Giáo tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 – khóa IV (mở rộng) năm 2018 đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong năm 2018, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các cấp ủy Đảng tập trung xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2017. Công tác dân vận được triển khai và thực hiện tốt hơn về nội dung cũng như phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới; nhiều phong trào, mô hình hoạt động được triển khai có hiệu quả.

Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng khá và ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 255 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch giao; Tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 940 tỷ đồng đạt 95% chỉ tiêu; Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,98%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×