Thời sự Bình Dương

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Sáng 31/5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới.

Sáng 31/5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới. Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động thực hiện công tác bình đẳng giới bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới.

Trên lĩnh vực chính trị, các cấp ngành đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nữ tham gia quản lý, lãnh đạo phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới. Theo đó, tỷ lệ UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ tăng qua các nhiệm kỳ. Đối với công tác quy hoạch cán bộ nguồn, bổ nhiệm cán bộ nữ; các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể luôn chú trọng xây dựng công tác quy hoạch cán bộ, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, đảm bảo tỷ lệ nữ không dưới 15%. Trên các lĩnh vực kinh tế, lao động; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa thông tin... công tác thực hiện bình đẳng giới đều đạt kết quả khả quan.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị, các cấp các ngành, các đơn vị tiếp tục nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy nguyên tắc cơ bản của Luật- đó là tôn trọng, ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở khác biệt, để nam giới và nữ giới đều có thể phát huy tối đa vai trò, vị trí của mình trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×