Thời sự Bình Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Sáng 13/2, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Sáng 13/2, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 341 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đã triển khai các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 341 về kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh.

Kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh đã tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh. Cùng với đó là đánh giá sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Trung ương; tập trung vào nội dung Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đã khái quát các nội dung triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 341. Đối với nội dung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng chí Phạm Văn Cành lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung phân tích, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, cần đi sâu đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế được giao, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×