Thời sự Bình Dương

Hội nghị triển khai luật trẻ em và nghị định 56/2017/NĐ-CP

Sáng 11/5, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Sáng 11/5, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật có 7 chương, 106 điều, tăng 46 điều so với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Trong đó, quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm…Đây  là những điểm mới trong Luật Trẻ em năm 2016.

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Đây là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×