Thời sự Bình Dương

Hội nghị triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Sáng 29/3, đồng chí Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì Hội nghị triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Sáng 29/3, đồng chí Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì Hội nghị triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Theo Nghị định 26/2007/NĐ - CP của Chính phủ, chữ ký số được định nghĩa là thông tin được gắn kèm với tài liệu sử dụng các kỹ thuật mật mã nhằm xác định người ký dữ liệu đó. Về mặt bản chất, chữ ký số là kết quả của một lược đồ toán học với đầu vào là dữ liệu cần ký. Việc chứng thực chữ ký số được sử dụng các công nghệ, kỹ thuật chứng nhận chữ kỹ số- trên một thông điệp dữ liệu đúng- là chữ ký số của một chủ thể xác định.

Căn cứ kế hoạch số 23 của Tỉnh ủy, từ năm 2017, Bình Dương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Mặt trật và đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Qua đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đổi mới phương thức lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ tiên quyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi các cấp ủy, mặt trận, đoàn thể phải quán triệt một cách chặt chẽ, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên về ứng dụng công nghệ thông tin - chứng thực chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×