Thời sự Bình Dương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Sáng 29/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và c

Sáng 29/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí  Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện để lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản, những công việc cần triển khai, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đại biểu nắm vững tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa thành mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, góp phần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, ngành mình để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các nghị quyết thể hiện quyết tâm chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành cơ cấu sở hữu hỗn hợp và đưa kinh tế tư nhân phát triển ở mọi lĩnh vực.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×