Thời sự Bình Dương

Hội nghị UBMTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ 9, khóa VIII

Sáng 18/7, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương khóa VIII tổ chức hội nghị lần thứ 9.

Sáng 18/7, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương khóa VIII tổ chức hội nghị lần thứ 9. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Liêm-Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Minh Hưng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lý Ngọc Minh-Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;cùng các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, MTTQ các cấp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác mặt trận. MTTQ các cấp đã chọn các nội dung có trọng tâm để phối hợp tổ chức thực hiện. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai hiệu quả như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào và các mô hình tự quản ở khu dân cư được nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. Nổi bật có các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa-đô thị văn minh ở Tp.TDM, mô hình tự quản vệ sinh môi trường ở Thuận An, nhiều cách làm hay sáng tạo của MTTQ huyện Bắc Tân Uyên lan tỏa ở nhiều khu dân cư. Hiệu quả công tác vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện chủ trương, chính sách tiếp tục được nâng cao. Với việc phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong thực hiện phong trào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở, đưa hoạt động của Mặt trận đi vào chiều sâu theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×