Horasis - Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á 2018

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập từ năm 2005 với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới nhằm tạo ra một nền tảng kết nối, tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu.

Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 500 khách mời trong nước là lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp lớn và khoảng 400 khách mời từ 60 quốc gia trên thế giới.

Đây là  cơ hội để Bình Dương quảng bá hình ảnh với các đối tác quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học công nghệ góp phần phát triển Đề án thành phố thông minh Bình Dương. Đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh giao lưu và kết nối với mạng lưới đối tác cao cấp, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×