Tiêu điểm

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức lễ mít-tinh Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với pháp luật. Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai thực hiện như thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật 9-11; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; triển khai mô hình “Tiết học pháp luật” cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền pháp luật lưu động, diễn tiểu phẩm, chiếu bóng và tư vấn pháp luật miễn phí; cấp phát tài liệu pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×