Thời sự Bình Dương

Huyện Bắc Tân Uyên họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh Biên giới Tây Nam

Sáng 7/1, Huyện ủy - HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Bắc Tân Uyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).

Sáng 7/1, Huyện ủy - HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Bắc Tân Uyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, truyền thống yêu nước, sức mạnh của tinh thần đoàn kết giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia; đặc biệt, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng ta trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, ý nghĩa của chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; khẳng định sức mạnh và giá trị trường tồn của truyền thống, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×