Thời sự Bình Dương

Huyện Dầu Tiếng kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Các đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, chỉ đạo, kết quả tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh  Covid 19 của Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo, Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị; những giải pháp tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; công tác vệ sinh tẩy trùng và các công tác chuẩn bị cho học sinh nhập học.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×