Thời sự Bình Dương

Kết quả thực hiện đầu tư công ở Bắc Tân Uyên

Huyện Bắc Tân Uyên đã khẩn trương lập dự toán các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng các công trình thi công.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong thời gian qua huyện Bắc Tân Uyên đã khẩn trương lập dự toán các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng các công trình thi công.

Trong năm 2019, UBND huyện Bắc Tân Uyên giao Ban Quản lý Dự án huyện thực hiện 93 công trình với tổng vốn hơn 568 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó, vốn Ngân sách tỉnh tập trunghơn 254 tỷ 600 triệu đồng; vốn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu là 55 tỷ đồng; vốn phân cấp theo tiêu chí hơn 86 tỷ 300 triệu đồng; vốn ngân sách huyện hơn 74 tỷ đồng…Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong năm qua, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao. Đặc biệt, đối với các công trình trọng điểm  đã được UBND huyện tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng kế hoạch.

Để công tác đầu tư công và tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trong năm 2019 đạt kết quả, UBND huyện Bắc Tân Uyên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, bồi thường và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình. Đặc biệt thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án và tham mưu UBND huyện phương án điều hòa, điều chuyển vốn giữa các dự án, các đợt trong năm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn theo chủ trương đã được HĐND huyện chấp thuận.

Ngoài các công trình trọng điểm, trong năm qua huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung đầu đầu tư nhiều công trình khác như: Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái có múi xã Hiếu Liêm; nhiều công trình đầu tư, nâng cấp trường học, chợ, trung tâm văn hóa, nhà làm việc cơ quan các cấp cũng như nâng cấp, mở rộng và thi công mới các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn 10 xã, thị trấn của huyện. Với sự quan tâm đầu tư này, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương, đưa KTXH của huyện phát triển nhanh, đồng bộ.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×