Hoa trong Vườn Bác

Khát vọng nâng tầm giá trị nông sản Việt

Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long được thành lập vào  tháng 11 năm 2016. Đến nay, Hợp tác xã  đã phát triển và thu hút thêm 21 thành viên tham gia, nâng tổng số thành viên lên 30 thành viên, Hợp tác xã chuyên canh về trồng dưa lưới. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trồng dưa lưới trong nhà kín với diện tích trên 4 ha, nên sản phẩm của hợp tác xã đạt được chất lượng cao và được công nhận đạt chuẩn ViệtGap, sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường cả nước. Hàng năm hợp tác xã sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng trên 100 tấn dưa lưới, doanh thu đạt từ 4 đến 4,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động, thu nhập bình quân từ 5 đến 5,5 triệu đồng/lao động/tháng. Với xu hướng phát thuận lợi hiện nay, hợp tác xã đã có kế hoạch phát triển thành viên và mở rộng diện tích gieo trồng để nhân rộng mô hình trồng dưa lưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×