Hộp thư truyền hình

Khiếu nại kéo dài vì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khiếu nại kéo dài vì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mời quý vị theo dõi phần tư vấn của Luật sư Nguyễn Mạnh Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với các thư hỏi của bạn xem Đài.     

Tất cả những đơn thư gửi trên, chúng tôi đã sao chuyển cơ quan chức năng, khi có thông tin phản hồi, chúng tôi sẽ phát sóng trong chương trình Hộp thư truyền hình, xin mời quý vị đón theo dõi.Bên cạnh đó chương trình cũng xin nhắc lại Email của chương trình là: hopthutruyenhinhbtv@gmail.com, quý vị có thể gửi đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến địa chỉ Email trên, chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải đáp hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời những ý kiến, phản ánh của quý vị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×