Tiêu điểm

Khởi động tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018 là ''Vì cuộc sống an toàn, lành mnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới", Chương trình Hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2020…; vận động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cấp tỉnh và cấp huyện nhân Quốc tế thiếu nhi 01/6; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×