Thời sự Bình Dương

Không tổ chức quay phim, ghi hình, chụp ảnh trong quá trình luyện tập phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

Trong quá trình Lực Lượng Vũ Trang và Các Đơn Vị huấn luyện, luyện tập các nội dung phục vụ cho Diễn Tập Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Bình Dương năm 2018; một số cá nhân thiếu ý thức công tác, làm việc tại các trụ sở, tòa nhà khu vực Trung tâm hành chính tỉnh v

Trong quá trình Lực Lượng Vũ Trang và Các Đơn Vị huấn luyện, luyện tập các nội dung phục vụ cho Diễn Tập Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Bình Dương năm 2018; một số cá nhân thiếu ý thức công tác, làm việc tại các trụ sở, tòa nhà khu vực Trung tâm hành chính tỉnh và khu vực diễn tập đã tự ý quay phim, ghi hình lực lượng vũ trang đang huấn luyện thực binh và đã đăng tải, chia sẻ lên các trang, mạng xã hội, tạo tin đồn giật gân, mang tính chất xuyên tạc, kích động… tạo dư luận tiêu cực trong xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu:

Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và các bộ phận thực  binh quán triệt nghiêm cho các cá nhân không được phép sử dụng các thiết bị ghi hình, ghi âm trong quá trình huấn luyện, diễn tập.

Công An Tỉnh chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ kiểm tra, quản lý các nhà cao tầng trong khu vực diễn tập để  ngăn chặn các đối tượng xấu, người dân hiếu kỳ tự ý quay phim, chụp ảnh lực lượng vũ trang đang tổ chức huấn luyện và diễn tập thực binh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các doanh nghiệp tuyên truyền cho nhân dân, cán bộ, nhân viên, khách đến liên hệ công tác trong khu vực Trung tâm hành chính tỉnh và các đơn vị có trụ sở trong phạm vi diễn tập hiểu rõ công tác huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vụ trang, nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh và tham gia đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội khi chưa được phép của cơ quan thẩm quyền.

Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ theo dõi, cảnh giác các cá nhân lợi dụng việc đến làm việc, liên hệ công tác tại tòa nhà tỉnh để tổ chức ghi hình trái phép quá trình huấn luyện, diễn tập; kịp thời phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×