Tiêu điểm

Khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định

Qua 20 năm phát triển và hội nhập (1997-2017) của Bình Dương, có thể nhận thấy kinh tế tư nhân luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm, coi đây là nguồn lực quan trọng để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và phát triển

Ngay từ những ngày đầu phát triển, tỉnh Bình Dương đã xác định kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội địa phương. Trên quan điểm đúng đắn ấy, Bình Dương đã có nhiều chế độ, chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Cũng từ đây, hàng loạt doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước đã tìm đến Bình Dương đầu tư theo chính sách “Trải chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư” của tỉnh. Hàng ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã ra đời, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần không nhỏ vào nguồn thu ngân sách Nhà nước và quá trình phát triển của Bình Dương. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×