Thời sự Bình Dương

Kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân và hội trại tòng quân tại thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân và hội trại tòng quân tại thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×