Thời sự Bình Dương

Kiện toàn ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương

Để trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương hoạt động hiệu quả, chất lượng trong tình hình mới, chiều 12/6, Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban biên tập đã chủ trì cuộc họp kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương trên internet.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×