Thời sự Bình Dương

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 515 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 515 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.

Theo Quyết định 515, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ, trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ và Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt Liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, ủy ban Chuyên trách Chính phủ; Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×