Tiêu điểm

Kinh tế xã hội của tỉnh phát triển ổn định tạo đà hoàn thành kế hoạch năm

Trong quý I-2019, UBND tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết... Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Về kinh tế, trong quý I, bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trước đó, có 236 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2018.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×