Tiêu điểm

Kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Bình Dương

​Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng,​ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời xem xét các nội dung quan trọng khác để ban hành các nghị quyết liên quan, tác động đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×