Tiêu điểm

Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm tiến hành xem xét, đánh giá nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Kỳ họp thông qua 23 báo cáo, 6 báo cáo thẩm tra, 1 thông báo, 18 tờ trình và 18 dự thảo nghị quyết. Trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Đề án công nhận TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một; mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương; mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương…


Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×