Thời sự Bình Dương

Kỳ họp thứ 6 (bất thường) HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX

Sáng 12/6, HDND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 6 bất thường, xem xét 1 số tờ trình của UBND tỉnh và ban hành Nghị quyết để thực hiện.

Sáng 12/9, HDND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 6 bất thường, xem xét 1 số tờ trình của UBND tỉnh và ban hành Nghị quyết để thực hiện. Tham dự kỳ họp có ông Trần Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thông qua các nội dung:  Điều chỉnh NQ số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2018;  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; qui định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất với các nội dung do UBND tỉnh trình. Góp ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018, các đại biểu đề nghị: Trong bối cảnh công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công gặp nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân chậm, nên sau khi HĐND tỉnh thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh cần khẩn trương triển khai và theo dõi sát quá trình tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh để hoàn thành kế hoạch điều chỉnh này. Theo điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công năm 2018 gần 7.990 tỷ đồng, tăng 511 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Qua thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Điều chỉnh NQ số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2018;  nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết qui định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí đã nghỉ hưu, và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả: ông Nguyễn Khoa Hải – Gíam đốc Sở văn hóa thể thao du lịch, Ông Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài chính; Ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở xây dựng được bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×