Thời sự Bình Dương

Kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV: Thẩm tra dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Dự án Luật gồm 7 chương, 38 điều. Với tên gọi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, dự án Luật chỉ điều chỉnh đối với rượu và bia vì đây là 2 sản phẩm phổ biến nhất, chiếm khoảng 99,7% thị phần tại Việt Nam.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật và nhấn mạnh sự cần thiết thể chế hóa quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng về "phòng bệnh hơn chữa bệnh", trực tiếp thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, việc ban hành Luật sẽ kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao, có xu hướng gia tăng nhanh, ở mức có hại đáng báo động, trong bối cảnh thị trường đồ uống, đặc biệt là rượu, bia được dự báo tăng trưởng mạnh theo lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu khi Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×