Thời sự Bình Dương

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 6/12, Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác của HĐND huyện năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sáng 6/12, Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác của HĐND huyện năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo chương trình làm việc, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 12, kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo sẽ thông qua 8 báo cáo về kết quả hoạt động trên các lĩnh vực; 8 báo cáo thẩm tra, 2 tờ trình và biểu quyết 6 nghị quyết.

Các đại biểu tham dự cùng thảo luận tại hội trường về các nội dung trình kỳ họp; đồng thời, thực hiện chất vấn và nghe trả lời chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Một nội dung quan trọng của kỳ họp là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.

Các báo cáo tại kỳ họp nhận định, trong năm 2018, các lĩnh vực phát triển KTXH của Phú Giáo đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 3.991 tỷ đồng, tăng 5,86% so với năm 2017. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 3.332 tỷ đồng, tăng 12,86%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt hơn 5 ngàn tỷ đồng, tăng 20,76%. Tổng thu mới ngân sách Nhà nước ước thực hiện 255 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 940 tỷ 900 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với năm trước. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 100% xã trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh quốc phòng giữ vững ổn định. Đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×