Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọn một đời vì nước vì dân, cả một đời cần, kiệm, liêm chính, luôn dành cho nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại thế giới một tình yêu thương bao la, vô bờ bến, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vẹn toàn của đạo đức Cách mạng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM không còn là cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng là làm theo những ước nguyện thiêng liêng của  Người:“ Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×