Dọc đường Quê hương

Làng nghề điêu khắc gỗ ở Bình Dương

Nghề chạm khắc gỗ  là một ngành nghề có truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân Việt Nam, những giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Bình Dương, nghề điêu khắc gỗ đã có hơn hai trăm năm tồn tại. Theo dòng chảy lịch sử hình thành vùng đất (1698- 2006), nghề có lúc thịnh, lúc suy, nhưng vẫn được các thế hệ nghệ nhân tiếp tục truyền nghề cho con cháu đến ngày nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×