Bình Dương Mến Yêu

Lắng sâu tiếng lòng đất Thủ

Trong quá trình khẩn hoang và hình thành vùng đất Nam Bộ, người Nam Bộ sáng tạo ra một dòng âm nhạc vô cùng đặc sắc, đó là nghệ thuật Đờn ca Tài tử. Do mang giá trị nghệ thuật độc đáo và có tầm ảnh hưởng sâu rộng; hiện nay, Đờn ca Tài tử không chỉ là tài sản chung của 21 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ, mà còn được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngay từ thuở mới hình thành cho đến nay, Đờn ca Tài tử Bình Dương đã xuất hiện nhiều soạn giả, danh cầm, danh ca xuất sắc. Không chỉ có Nghệ sĩ ưu tú Tư Còn, Nghệ nhân ưu tú Thu Hồng, Nghệ nhân ưu tú Kiều My; đất Bình Dương còn rất nhiều nghệ nhân vang danh khắp miền Nam Bắc. Họ đã tích cực góp phần vào việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương Bình Dương nói riêng, quê hương Nam Bộ nói chung.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×