Thời sự Bình Dương

“Làng thông minh” Bạch Đằng - Biểu tượng xanh của Bình Dương

Làng thông minh là nơi tập trung nhiều ứng dụng của cách mạng công nghiệp 4.0 và các sáng kiến về những vấn đề cấp thiết hiện nay cho cộng đồng nông thôn. Hiện nay, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên đang triển khai thực hiện xây dựng “Làng thông minh”. Với nhiều tiêu chí được đầu tư, Làng thông minh Bạch Đằng sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh gắn với du lịch sinh thái, trở thành biểu tượng xanh của Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×