Thời sự Bình Dương

Lao động Bình Dương hướng về Đại hội công đoàn tỉnh

Ngày 16/5, Đại hội X công đoàn Bình Dương (nhiệm kỳ 2018 – 2023) sẽ chính thức khai mạc với phương châm hành động “ Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì

Ngày 16/5 tới đây, Đại hội X công đoàn Bình Dương (nhiệm kỳ 2018 – 2023) sẽ chính thức khai mạc với phương châm hành động “ Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững tỉnh Bình Dương”. Đây cũng chính là kỳ vọng của đông đảo cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động Bình Dương ở kỳ Đại hội lần này, mong muốn tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát huy.

Có thể nói, vai trò vị trí của tổ chức công đoàn đã và đang dần được khẳng định qua thực tiễn. Mặc dù vậy, để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tạo được niềm tin thực sự cho người lao động là vấn đề cần được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều ý kiến công đoàn cơ sở cho rằng, cần phải có bước “đột phá” trong cơ chế hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là có cơ chế hỗ trợ hiệu quả hơn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Song song đó, Công đoàn tỉnh cũng cần tham mưu, đề xuất tỉnh xây dựng thêm nhiều chính sách chăm lo thiết thực dành cho công nhân lao động đang làm việc ở địa phương.

Thực tế, hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian qua còn gặp không ít khó khăn. Vẫn còn đó những doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò của công đoàn, còn e ngại về tổ chức công đoàn, chưa tạo điều kiện để công đoàn cấp trên tiếp xúc với người lao động để triển khai, tuyên truyền các chính sách pháp luật, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thành lập và họat động của công đòan cơ sở. Chính điều này dẫn đến những hạn chế nhất định trong mục tiêu phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Do đó, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phần lớn những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn và người lao động  Bình Dương đã được tổng hợp đưa vào văn kiện đại hội lần này. Đây sẽ là cơ sở để Đại hội Công đoàn tỉnh xem xét, đưa ra những quyết sách, phương hướng hoạt động của tổ chức công đoàn phù hợp, sát với thực tiễn trong nhiệm kỳ mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×