Thời sự Bình Dương

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo luật thanh niên (Sửa đổi)

Dự thảo Luật Thanh niên - sửa đổi - bao gồm 6 chương, 62 Điều, tăng 2 Điều so với Luật Thanh niên được ban hành năm 2005. Trong đó, Điều 1, Chương I nêu rõ: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Sáng 20/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).  Ông Phạm Trọng Nhân - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương - đồng chủ trì hội nghị.

Luật Thanh niên được Quốc hội nước ta ban hành từ năm 2005. Đến nay, sau hơn 13 năm áp dụng Luật Thanh niên đã có nhiều Mục, Điều, Khoản không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nhất là trong việc đưa ra những nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Dự thảo Luật Thanh niên - sửa đổi - bao gồm 6 chương, 62 Điều, tăng 2 Điều so với Luật Thanh niên được ban hành năm 2005.Trong đó, Điều 1, Chương I nêu rõ: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến, đóng góp vào Khoản 1, Điều 2, Chương I, phần “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng” của Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi với những nội dung cụ thể như: Quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội, tổ chức thanh niên và các cá nhân đối với thanh niên.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu vào dự thảo dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).Những ý kiến đóng góp sẽ được trình lên Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×