Thời sự Bình Dương

Mô hình phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương - Những kinh nghiệm được đúc kết

Trong quá trình phát triển, Bình Dương xác định ổn định nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu, trong đó chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động là yếu tố then chốt. Nhà ở xã hội cho người loa động, giúp học an cư lạc nghiệp là một trong mục tiêu mà tỉ

Trong quá trình phát triển, Bình Dương xác định ổn định nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu, trong đó chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động là yếu tố then chốt. Nhà ở xã hội cho người loa động, giúp học an cư lạc nghiệp là một trong mục tiêu mà tỉnh đã và đang thực hiện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×