THI ĐUA YÊU NƯỚC

Một doanh nhân trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Một doanh nhân trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, doanh nhân Lê Văn Liêm – Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố Thuận An – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV ADL PAPERPACKAGING  đã cùng với Hội, Chi Hội doanh nhân và tập thể cán bộ công nhân viên nỗ lực phát triển, phụng sự cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×