Tiêu điểm

Một dự án hợp lòng dân

Khách mời: Ông Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đến việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải đô thị nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, sức khỏe của cộng đồng, nhất là khu vực phía nam của tỉnh do có mật độ dân cư cao.  Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương được Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản  đánh giá rất cao. Thành công này tiếp tục sẽ được gặt hái trong giai đoạn 2 của dự án, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo định hướng phát triển bền vững ở Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×