Thời sự Bình Dương

Mức hỗ trợ ăn trưa với mỗi trẻ bằng 10% mức lương cơ sở/tháng

Theo dự thảo Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trẻ em là con công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí ăn trưa tại trường và chi

Theo dự thảo Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trẻ em là con công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí ăn trưa tại trường và chi phí học tập.

Mức hỗ trợ ăn trưa với mỗi trẻ bằng 10% mức lương cơ sở/tháng; mức hỗ trợ chi phí học tập là 100.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng chế độ hỗ trợ tính theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Cũng theo dự thảo, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được miễn tiền thuê đất; được hưởng ưu đãi về tín dụng, vay vốn tín dụng hỗ trợ đầu tư.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×