Tin Thế giới

Mỹ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tấn công mạng

Thông báo cho biết những hoạt động tấn công mạng tiếp tục là một mối đe dọa bất thường, nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố vào ngày 1/4/2015 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 1/4/2018, thời điểm tình trạng khẩn cấp này sẽ hết hiệu lực theo kế hoạch.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×