Dọc đường Quê hương

Nam Bộ sáng mãi ngọn lửa thành đồng

 Đi qua 2 cuộc chiến tranh, Bình Dương đã chịu nhiều đau thương mất mát. Từ khi đất nước thống nhất, cùng với cả nước, Bình Dương lại bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới theo chủ trương, đường lối của Đảng. Sau 40 năm, Bình Dương hôm nay đã thay da, đổi thịt, vững bước trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mời các bạn xem các chương trình Dọc đường quê hương khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/doc-duong-que-huong

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

-  Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×