Đạo đức Hồ Chí Minh

Nâng cao đạo đức cách mạng và tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thànhcủa nhân dân.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao khi nói về Đảng cầm quyền, Bác không nói tới quyền lực của Đảng mà lại nhấn mạnh ngay vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên?

Đây cũng chính là nội dung Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh – Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II sẽ trao đổi với chúng ta trong chương trình “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức và phong cách HCM” hôm nay.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×