Bình Dương Mến Yêu

Nâng cao vị thế thương hiệu Bình Dương

Hình thành  một thành phố thông minh, hiện đại, bảo đảm các yếu tố bền vững, mang lại sự tiện ích, an toàn trước những rủi ro của thiên tai, dịch bệnh dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là xu hướng mà còn là một yêu cầu cấp thiết đối với các đô thị hiện nay. Nắm bắt được xu thế phát triển trên, năm 2020, Bình Dương xác định phát triển một thành phố thông minh với chủ đề "triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0"; hoàn thiện hơn nữa mô hình hợp tác Ba Nhà; tham gia tích cực, phát huy tối đa cơ hội hợp tác với các mạng lưới, tổ chức quốc tế của các một thành phố thông minh, đô thị đổi mới sáng tạo - khoa học công nghệ trên thế giới; triển khai được ít nhất 03 dự án cụ thể, mang đến hiệu quả khác biệt, trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng các phương thức đa dạng hơn để tuyên truyền, thu hút thêm sự tham gia tích cực của cộng đồng, phát huy sức mạnh tập thể. Những năm qua, Bình Dương đã tổ chức thành công các hội nghị Quốc tế đã góp phần quan trọng giúp Bình Dương có những bứt phá trong quan hệ đối ngoại, quảng bá và định vị lại thương hiệu hướng tới mục tiêu lâu dài đó là vùng kinh tế thông minh Bình Dương - tự hào của Việt Nam.

Mời các bạn xem các chương trình Bình Dương Mến Yêu khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-men-yeu

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×