Thời sự Bình Dương

Nâng mức cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm

Kể từ 8/11, mỗi người lao động sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đây là điểm mới tại Nghị định 74/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về v

Kể từ  8/11, mỗi người lao động sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đây là điểm mới tại Nghị định 74/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm vừa được ban hành.

Trước đây, một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chỉ được vay tối đa không quá 50 triệu đồng, nay tăng lên tối đa 100 triệu đồng. Đồng thời mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng tăng lên tối đa 2 tỷ đồng/dự án, trước đây là 1 tỷ đồng. Thời hạn vay vốn cũng được điều chỉnh từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×