Thời sự Bình Dương

Ngành giáo dục đào tạo Bình Dương đạt nhiều thành tựu

Trong năm 2018, cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo gắn với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, ngành giáo dục đào tạo Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị khô

Trong năm 2018, cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo gắn với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, ngành giáo dục đào tạo Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị không ngừng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đầy đủ số lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

Đến nay, mạng lưới trường học trong tỉnh được quy hoạch hợp lý và ngày càng hoàn thiện. 100% xã, phường, thị trấn có trường tiểu học và mầm non; 75,8% xã, phường, thị trấn có trường THCS; 100% huyện, thị, thành phố có trường THPT. Thực hiện lầu hóa trường học, toàn tỉnh đã xây dựng được 310 trường lầu/628 trường, trung tâm. Đối với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 256 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 69%, vượt 2,99% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với các địa bàn tập trung đông học sinh là con em lao động nhập cư như Thuận An, Dĩ An, nhờ thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nên đã đảm bảo tốt chỗ học cho học sinh, giữ vững tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.  

Năm 2019, ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”. Đặc biệt, các hoạt động của ngành triển khai theo đúng định hướng của Đề án thành phố thông minh mà Bình Dương đang xây dựng. Một trong những đề án ngành đang triển khai, đó là chương trình truyền thông giáo dục. Từ đầu năm học 2017-2018, ngành đã triển khai thí điểm tại các trường tiểu học ở TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và TX.Dĩ An; các huyện, thị còn lại thực hiện từ 2 - 3 trường tiểu học. Các đơn vị thực hiện xã hội hóa chương trình này đang chuẩn bị nâng cấp kỹ thuật, thiết bị của chương trình; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng việc triển khai chương trình cho tất cả trường tiểu học và các cấp học khác. Cùng với đầu tư tốt CSVC trường lớp, ngành cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Năm 2019, ngành Giáo dục - Đào tạo tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó ngành tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác kiên cố hóa trường lớp theo danh mục điều chỉnh đầu tư xây dựng trường học giai đoạn 2018-2020; tiếp tục đầu tư và quản lý các thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại theo kế hoạch mua sắm tập trung hàng năm, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×