Tiêu điểm

Ngành Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), cùng với Đảng bộ tỉnh, ngành tuyên giáo đã tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ quân và dân trong tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thiếu thốn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế. Ngày 10-5-1949 đã trở thành mốc son đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một, nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×