Thời sự Bình Dương

Nghiên cứu, điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Tổng công ty điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hóa đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng,

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Tổng công ty điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hóa đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin công khai, minh bạch.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm các nước để báo cáo Bộ Công thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, toàn bộ khách hàng sử dụng điện có thể tự tra cứu thông tin về lượng điện sử dụng, hóa đơn tiền điện và chi tiết cách tính tiền điện trong tháng, tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng sẽ kịp thời nghiên cứu để điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện phát hành hàng tháng sao cho dễ hiểu hơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số đồng hồ đo điện và thanh toán tiền điện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×